Blog

ABC ketjap proefsessie

A.s. zaterdag 6 september is er een ketjap proefsessie bij Toko Centraal.
Herkent u de verschillende soorten ketjap?
Welke is nu de lekkerste?
Kom het zelf proeven!!